Zoo concept

Architects
A.Rashkovskaya/A.Rashkovskiy
Year
2012