Penthouse in Odessa

Architects
A.Rashkovskiy/A.Bezchastnov
Year
2013

dvuhetagnie_appartamenti_10 dvuhetagnie_appartamenti_11 dvuhetagnie_appartamenti_12 dvuhetagnie_appartamenti_13 dvuhetagnie_appartamenti_14 dvuhetagnie_appartamenti_15
dvuhetagnie_appartamenti_8