Modern Flat

Client
Rashkovskiy A.A.
Architects
Rashkovskaya A.U.
Year
2015

living room 4 (modern flat)

Bedroom 5 (Modern Flat)

living room 4 — Dark (Modern Flat)